Waarden van de akkerranden

Waarde van akkerranden in de Hoeksche Waard Aardhommel op korenbloem dagpauwoog en langlijf op gele kamille gaasvlieg op gele ganzenbloem menuetzweefvlieg op boekweit foto’s: Paul van Rijn en Marion Zondervan Het doel van dit project is vast te stellen (te monitoren) wat de bijdrage is van akkerranden aan de biodiversiteit in de Hoeksche Waard en…

EFRO Evergreen

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer,groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik…

PPS Groen

Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN) – systeemsprongen voor de open teelten De sector heeft de afgelopen decennia al grote stappen gezet als het gaat om reductie van de hoeveelheid van en het aantal chemische middelen dat in de vollegrond wordt ingezet. Belangrijke maatregelen daarbij waren het gebruik van lage doseringssystemen en de keuze…

PPS Beter Bodembeheer

De kwaliteit van de landbouwbodems in Nederland staat onder druk en daarmee de voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van het inkomen in de landbouw. Bodembeheer heeft daarnaast grote invloed op onder meer klimaat, waterbeheer en biodiversiteit. De bedreigingen voor de bodemkwaliteit vallen samen met de gevolgen van klimaatverandering zoals een toename van intensieve…

Veldleeuwerik in Drenthe

In het project Veldleeuwerik in Drenthe willen Stichting Veldleeuwerik en de provincie Drenthe graag bevorderen dat meer agrarische bedrijven in Drenthe werken aan integrale duurzaamheid, afgestemd op de maatschappelijke wensen en milieudoelen in het gebied (bodemkwaliteit, waterkwantiteit en waterkwaliteit in het bijzonder), door in het project twee nieuwe Veldleeuwerik groepen op te starten en te…

TopBodem

Veldleeuwerik is partner in het “nieuwe” Topbodem. Het initiatief van Akker en Akkerwijzer.nl. heeft begin dit jaar een nieuwe opzet gekregen. In deze opzet worden vijf akkerbouwers vijf jaar gevolgd in hun zoektocht naar oplossingen voor hun bodemvraagstukken. De vijf akkerbouwers zitten verspreidt door Nederland en hebben allemaal te maken met herkenbare (regionale) vraagstukken. Vier…

Gezonde Toplaag Gelderland

Dit project vestigt de aandacht op de toplaag (tot 80 cm) van de bodem. Een gezonde en kwalitatief sterke toplaag van de bodem is de basis voor een duurzame toekomst c.q. is letterlijk de bodem onder het businessmodel van de akkerbouw, waarin productie samengaat met duurzaam beheer van de bodem, biodiversiteit, vastleggen van CO2, waterregulatie…

Veldleeuwerik Broedplaats

Kennis- en communicatiecentrum over duurzame akkerbouw voor burgers, onderwijs, overheden, telers en agro-en foodbedrijven Zien en ervaren hoe voedsel op een duurzame wijze, met respect voor natuur en milieu, in een duurzame regio geproduceerd wordt Ontmoetingsplaats voor duurzame akkerbouw Zien is geloven De spreuk “Zien is geloven” is niet voor niets een veelgebruikte spreuk. Een…

Hoeksche boer maakt het waard (looptijd 2014-2017)

Het eiland Hoeksche Waard kenmerkt zich door een sterke, innovatieve landbouwsector in een landschap met unieke kenmerken en mogelijkheden. Veel innovaties op het gebied van precisielandbouw, functionele agrobiodiversiteit en agrarisch natuurbeheer hebben het levenslicht gezien en/of zijn doorontwikkeld in de Hoeksche Waard. Met steun van de Provincie Zuid-Holland zijn Stichting Veldleeuwerik en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard…