De waarde van akkerranden in de Hoeksche Waard

Wat is het belang van akkerranden voor de biodiversiteit en de landbouw? Om deze vraag zo goed mogelijk te onderzoeken hebben diverse organisaties, samen met agrarische bedrijven in de Hoeksche Waard, de handen in een geslagen. Akkerranden, gewas-vrije stroken aan de rand van akkerpercelen, kunnen vele functies vervullen. Zo vormen ze een buffer tussen gewas…

Veldleeuwerik telers de schoolbanken in

Maandag 28 mei jongst leden hebben we de Veldleeuwerik telers uit Noord-Holland terug de schoolbanken in gestuurd. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), Aeres Hogeschool en Stichting Veldleeuwerik is een minisymposium georganiseerd voor de Veldleeuweriktelers binnen het EFRO Evergreen project. Het symposium met de titel “Het DNA-profiel van de bodem” vond plaats op de…

Op naar 2018!

Zoals ik al eerder schreef is een aantal werkgroepen met daarin telers en partners van Veldleeuwerik sinds de zomer actief geweest om voorstellen uit te werken voor de hernieuwde koers van Veldleeuwerik. Op 24 november jl. zijn alle werkgroep leden in gesprek gegaan met het bestuur om deze voorstellen te bespreken. Het gezelschap was aangevuld…

Je moet de pottenkijkers van HAK hebben

Veldleeuwerikpartner HAK lanceert “Pottenkijkers” Vooral jongere heeft onterechte vooroordelen over voedsel door gebrekkige kennis Vooroordelen over groenten in pot staat groenteconsumptie in de weg Veel consumenten en met name jongeren hebben door gebrekkige kennis over (de verwerking van) voedsel onterechte vooroordelen over groenteconserven. Zo zouden ze conserveringsmiddelen en onnodige toevoegingen bevatten, zoals te veel suiker en zout. En dat staat…

Veel verschillen tussen machines om groenbemesters te verkleinen en in te werken

50 geïnteresseerden zijn op woensdag 6 december 2017 naar Odoorn gekomen om met eigen ogen te zien welke van de zes machines nu het meest geschikt was voor het verkleinen en inwerken van de groenbemester. Jan Reinier de Jong, akkerbouwer te Odoorn en tevens gastheer van de eerste Veldleeuwerik Broedplaats in Nederland stelde aan het…

Koppels van akkerbouwers en melkveehouders inventariseren samenwerking

Op donderdag 23 november jl. kwamen 6 Flevolandse koppels van samenwerkende akkerbouwers en melkveehouders bij Renne Streekproducten in Nagele bij elkaar. Doel: het uitwisselen van ervaringen over hun samenwerkingsverband en het inventariseren van ontwikkelwensen. Bouwplan optimalisatie “Wat duidelijk uit de inventarisatie naar voren komt is dat alle koppels van akkerbouwers en melkveehouders het optimaliseren van…

We Grow Soil, Wonder How?

Veldleeuwerik partner PHC presenteert een unieke filmproductie met de titel “Grond is een leven organisme”. Met deze film wil PHC laten zien hoe planten ondergronds functioneren en groeien. Hiermee wordt informatie geboden elke teler nodig heeft. Gezond en veilig voedsel en minder CO2 in de atmosfeer. Dat is wat écht iedereen wil. We willen dat…