Van: di 20 november 2018 om 19:30

Tot: di 20 november 2018 om 22:00

Locatie: Echos Home (PMT) het Baken, Johannes Postweg 5, in 7973 JB Darp

Een gezonde bodem met bodemleven is van belang voor de teelt van gewassen. Dit vraagt om een andere aanpak, een aanpak gericht op duurzaam bodembeheer. Deze aanpak leidt tot verbetering van de bodemvruchtbaarheid en meer weerbaarheid. Ook worden gewassen minder gevoelig voor droogte. Dit resulteert in een toename van de plantgezondheid met betere gewasopbrengsten en kwaliteit. Over dit actuele thema biedt Biomygreen u op 20 november 2018 een avondvullend programma. Zij laten u graag zien hoe we kunnen bijdragen aan een gezonde bodem met bodemleven en hoe een gezonde bodem een bijdrage levert aan de groei van vitale gewassen. Zij vertellen hoe mycorrhizaschimmels en bacteriën op een praktische manier kunnen worden toegepast in de teelt van akkerbouwgewassen, en welke bemesting en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Innovaties krijgen daarbij ook aandacht. En zij besteden aandacht aan de meerwaarde van de inzet van mycorrhizaschimmels in periode van droogte.

Uitnodiging:

Uitnodiging bijeenkomst 20 nov 2018

Programma:

Programma 20 nov 2018